logo6

Agencja Celna Tranzyt

Nasze usługi

Procedura tranzytu

Tranzyt celny to procedura celna stosowana do przemieszczania towarów między dwoma punktami obszaru celnego przez inny obszar celny. Korzystanie z procedury tranzytu celnego pozwala na czasowe zawieszenie ceł, podatków i środków polityki handlowej, które obowiązują przy imporcie. Dzięki temu formalności związane z odprawą celną mogą odbywać się w miejscu przeznaczenia, a nie w miejscu wprowadzenia na obszar celny.

Tranzyt celny ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy jeden obszar celny jest połączony z wieloma obszarami podatkowymi: umożliwia przemieszczanie towarów objętych tranzytem z punktu ich wprowadzenia do Unii do punktu odprawy celnej, gdzie wówczas będą obowiązywać zarówno obowiązki celne, jak i krajowe zobowiązania podatkowe pod opieką.

W Unii Europejskiej stosowane są różne systemy tranzytowe.

TIR – Międzynarodowy Transport Drogowy
Z ponad 66 krajami korzystającymi z procedury, system TIR jest międzynarodowym systemem tranzytu celnego o najszerszym zasięgu geograficznym.
Podobnie jak inne procedury tranzytu celnego, procedura TIR umożliwia przemieszczanie towarów pod kontrolą celną przez granice międzynarodowe bez uiszczania ceł i podatków, które normalnie byłyby należne przy imporcie (lub eksporcie). Warunkiem procedury TIR jest to, że przemieszczanie towarów musi obejmować transport drogowy.
Towary przemieszczane są z urzędu celnego wyjścia w jednym kraju do urzędu celnego przeznaczenia w innym kraju na podstawie tranzytowego dokumentu celnego akceptowanego w skali międzynarodowej, karnetu TIR, który stanowi również gwarancję finansową na uiszczenie zawieszonych ceł i podatków. Systemem gwarancyjnym zarządza organizacja międzynarodowa, którą obecnie jest Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU).

Chociaż każde państwo członkowskie UE jest umawiającą się stroną konwencji TIR, do celów procedury TIR Unia Europejska jest uważana za jedno terytorium. Oznacza to, że TIR może być używany w Unii wyłącznie w przypadku przewozów międzynarodowych, tj. gdy przemieszczanie rozpoczyna się lub kończy w państwie trzecim lub gdy towary są przemieszczane między co najmniej dwoma państwami członkowskimi UE przez terytorium państwa trzeciego.

ATA – Wstęp tymczasowy
Karnet ATA pełni również funkcję dokumentu tranzytowego, dzięki czemu towary mogą być przemieszczane na obszarze celnym UE od miejsca ich wprowadzenia do miejsca, w którym są używane w ramach odprawy czasowej i odwrotnie do miejsca wyjścia.

Unia i wspólny tranzyt

Tranzyt unijny
Procedura tranzytu unijnego jest stosowana w operacjach tranzytu celnego między państwami członkowskimi UE (oraz Andorą i San Marino) i ma na ogół zastosowanie do przemieszczania towarów nieunijnych, w przypadku których wchodzą w grę należności celne i inne opłaty w przywozie, oraz towary unijne, które między miejscem wyjazdu a miejscem przeznaczenia w UE muszą przechodzić przez terytorium państwa trzeciego.

Wspólny tranzyt
Wspólną procedurę tranzytową stosuje się w przypadku przepływu towarów między państwami członkowskimi UE, krajami EFTA (Islandia, Norwegia, Liechtenstein i Szwajcaria), Turcją (od 1 grudnia 2012 r.), Republiką Macedonii Północnej (od 1 lipca 2015 r.), Serbią (od 1 lutego 2016 r.) i Wielką Brytanią (od 1 stycznia 2021 r.). Procedura opiera się na Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. Zasady są faktycznie identyczne z przepisami dotyczącymi tranzytu unijnego.

• T1/T2/ – w przypadku tego rodzaju procedur tranzytowych stosowane są specjalne dokumenty w tranzycie pomiędzy państwami, które są stronami konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej. Jedynie firmy, które dysponują tzw. gwarancją generalną w procedurze tranzytu, mogą udzielać gwarancji czy też zabezpieczenia w trakcie przewozu. Zdecydowanie rzadziej stosowaną praktyką jest złożenie zabezpieczenia w postaci gotówki. Zaleca się, by
w przypadku przewozu towaru, który zostanie objęty procedurą tranzytu, zajęła się tym wyspecjalizowana firma, która zrobi to sprawnie i bezbłędnie. Skontaktuj się z nami, agencja celna DCP w Londynie chętnie pomoże w kwestiach związanych z procedurami tranzytu.

Świadectwa ponad 40 zadowolonych klientów

Prezentujemy Państwu kilkanaście ostatnich świadectw Klientów zadowolonych z naszych usług. Pragniemy aby następne świadectwa były napisane przez Państwo. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

"Doceniam Pana staranność, wiedzę i profesjonalizm w załatwieniu tego reeksportu we właściwy sposób. Tacy brokerzy jak Pan są jak złoto. Współpraca z Panem była czystą przyjemnością."

John Doe

Codetic

"Cieszymy się, że w końcu możemy dać wam więcej biznesu! Jesteście jedynym porządnym brokerem, na którego natrafiliśmy, więc brak obsługi/wiedzy ze strony innych jest niezwykle frustrujący".

Jane Doe

Codetic

Dlaczego warto nas wybrać?

Zaufało nam ponad 150 partnerów na całym świecie.

Odciążymy Cię od jak największej ilości pracy i wysiłku. Od wyboru agencji celnej zależy sposób, w jaki przebiegnie nadzór kontroli. Dlatego otrzymujesz od nas kompleksową obsługę celną w zakresie importu i eksportu.

Zawsze na czas

Dotrzymujemy terminów

Przystępne ceny

Konkurencyjna oferta