logo6

Uznawanie oznakowania CE w Wielkiej Brytanii przedłużone

Głównym oznakowaniem, stanowiącym deklarację producenta, dotyczącą spełnienia przez towar wymogów bezpieczeństwa i jakości stawianym przez Unię Europejską jest symbol CE (Conformité Européenne). Podczas gdy Wielka Brytania podjęła decyzję o wystąpieniu ze Wspólnoty, zrezygnowała również ze stosowania ogólnoeuropejskiego symbolu bezpieczeństwa, wprowadzając własny – UKCA (z ang. United Kingdom Conformity Assessment). W celu zapewnienia płynności przekształceń, rząd brytyjski podjął decyzję o przedłużeniu terminu wejścia w życie tej zmiany, wskazując datę jej obowiązywania na 1 stycznia 2023r..

Przesunięcie terminu wejścia w życie zmian nie może jednak uśpić czujności eksporterów, ponieważ wprowadzana zmiana będzie ze sobą niosła konieczność ponownego przeprowadzenia weryfikacji procesów produkcyjnych, tak by były one zgodne z brytyjskim ustawodawstwem. Warto przy tym pamiętać, aby nie zwlekać do ostatniej chwili. Szybsze przeprowadzenie czynności adaptacyjnych unijnych eksporterów pozwolą na sprawne kontynuowanie transakcji biznesowych z partnerami z Wielkiej Brytanii.

BREXIT

Wraz z nadejściem 1 lutego 2020r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, co spowodowało istotne zamieszanie w handlu między krajami UE a wyspami. Jedną z głównych trudności jakie przyniósł ze sobą BREXIT jest konieczność dostosowania oznaczeń części towarów do wymogów brytyjskich. Dzieje się tak, ponieważ system norm i przepisów odnosi się bezpośrednio do krajowego prawa Wielkiej Brytanii, z pominięciem dyrektyw i rozporządzeń UE.

Tym samym od 1 stycznia 2023r. firmy chcące dalej wprowadzać swoje towary na rynek brytyjski zobowiązane będą do posiadania oznaczenia UKCA, ponieważ znak CE nie będzie stanowił oficjalnego oznaczenia bezpieczeństwa i jakości na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Należy przy tym pamiętać, że wprowadzone zmiany dotyczą krajów głównej Wyspy, tj. Anglii, Walii i Szkocji. Zupełnie inne zasady będą się odnosić do Irlandii Północnej.

UKCA/CE

Na chwilę obecną nie są nam jeszcze znane ostateczne regulacje. Dziś wiemy, że ustawodawca brytyjski planuje je stosować dla wszystkich wyrobów, które obecnie znakowane są oznaczeniem CE, w tym m.in. zabawek, elektroniki, sprzętu elektrycznego, urządzeń pomiarowych, maszyn, wyrobów medycznych, budowlanych i aerozolowych oraz wielu innych.

Tak jak w przypadku oznaczenia CE, brytyjski znak UKCE będzie umieszczany na produkcje, opakowaniu, a w niektórych uzasadnionych przypadkach, również w instrukcji obsługi. Okres przejściowy będzie trwał do końca 2022r. i przez ten czas władze Zjednoczonego Królestwa będą akceptowały znak CE jako alternatywny dla UKCA. Należy przy tym podkreślić, że kraje członkowskie UE nie będą akceptowały znaku UKCA.

Gdzie szukać wsparcia?

BREXITowe zamieszanie sprawiło, że wielu eksporterów zaczęło się gubić w gąszczu przepisów, dlatego staramy się na bieżąco informować o wszystkich najważniejszych zmianach, jakie bezpośrednio dotykają naszych Partnerów. Regularnie publikujemy porady i artykuły, umieszczając je na naszej stronie internetowej w zakładce BREXIT oraz na naszym blogu. Aby stale gwarantować wsparcie, będziemy w dalszym ciągu publikować istotne informacje, również w przyszłym roku.

Nie da się ukryć, że BREXIT wraz ze wszystkimi konsekwencjami, jakie przyniósł dla wymiany handlowej, w dalszym ciągu stanowi żywy i dynamiczny temat. Każdego dnia możemy się o tym przekonać, dlatego stale dbamy o to, by rozwijać własne kompetencje oraz możliwości. Zależy nam na tym, by działać nowocześnie, a przede wszystkim skutecznie, dlatego stale pracujemy nad sposobami usprawnienia codziennych kontaktów z naszymi Partnerami oraz nad poziomem jakości naszych usług na terenie UK. Na bieżąco będziemy Państwa informować o zachodzących zmianach.

Zachęcamy do współpracy